Håndsprit Neutral - 100 ml.

55,00 DKK
Lager: Leveringstid er 2-3 dag(e)

Find mere fra dette mærke:

Flydende håndsprit Neutral modvirker bakterier. God håndhygiejne ved håndvask anbefales og med sprit ved tidspunkter hvor du ikke kan komme til vand og sæbe. 75 vol % Alcohol/Ethanol som er bakteriedræbende. Indeholder vegetabilsk glycerin, så hænderne bliver bakteriefrie, uden at udtørre.

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjne og slimhinder.

Aktiv stoffer
• Ethanol (CAS Nr: 64-17-5) 585 g/l 68,8 % (w/w)
PR nr. : 4283088

Advarsel:
Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Undgå kontakt med øjne og slimhinder. I tilfælde af svie i sår skyldes med vand. Ved indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand. Ved vedvarende øjenirritation/Slimhinder: søg lægehjælp. Medbring beholderen eller etiketten. Øjenkontakt: Skyld straks med vand (helst øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Opbevaring:

Opbevares tillukket, mørkt og ikke for varmt. Produktet er meget brandfarligt og bør holdes væk fra åben ild. Rygning forbudt.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Ingredienser:

Alcohol/Ethanol
Aqua
Glycerin

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: