Afslappende æterisk olie Unique - 10 ml.

71,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Afslappende æteriske olier till aromaterapi, duftlamper mv.

Afslappende æteriske olier till aromaterapi, duftlamper mv. 

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes.

Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyt-telse.Ved kontakt med øjnene:Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern evt.kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.

Ved kontakt med huden:
Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. I tilfælde af indtagelse:

Ring omgående til en læge. Fremkald ikke opkastning.

Ingredienser:
100% æteriske olier 

Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

Allergener:
Linalool
d-limonene
Geraniol
Benzyl Benzoate
Citronellol

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: