Anti røglugt æterisk olie Unique - 10 ml.

54,95 DKK

Anti røglugt - 100% ren æterisk olie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Anti røglugt - 100% ren æterisk olie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe.
I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en giftinformation/læge. Fremkald ikke opkastning. Undgå udledning til miljøet.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
100% æteriske olier / anti-røglugt
d-limonene
Linalool
Linalylacetat
citral
(-)pin-2(3)-en 

Allergener:
D-limonene
Linalool
Citral

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: