Desinfektionsmiddel Sonett - 1 liter

98,00 DKK

Til desinfektion af arbejdsflader og udstyr. Virksom mod alle svampe- og bakteriekim, såsom salmonella, colibakterier og mug.

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Er klar til brug. Kan bruges på alkoholresistente overflader. Desinfektionsmidlet påføres de på forhånd rengjorte redskaber og flader.
Indvirkningstid afhængig af virus, bakterie eller svamp (se emballage). Skyl efter med rent vand.

Advarsel: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild. Rygning forbudt.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.

Ingredienser:

Vegetabilsk alkohol (ætanol) 70 % (62,37 g/l)
Æteriske olier fra salvie* og lavendel* (indeholder linalool) < 1 %
Vand

Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

Allergener:

Linalool

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: