Jasmin olie naturidentisk duftolie Unique - 30 ml

59,96 DKK
79,95 DKK
Du sparer: 19,99 DKK

Find mere fra dette mærke:

Naturidentiske duftolier betegner duftstoffer, der kemisk svarer til naturlige duftstoffer, men er syntetisk fremstillet.

Denne duftolie dufter af Jasmin. Dette gøres bl.a. fordi nogle 100% rene æteriske olier ikke kan bringes til at ligne den naturlige blomsterduft til fuldkommenhed.

Dette er tilfældet med kaprifolium og liljekonval. En anden grund er, at nogle æteriske olier er meget dyre.

Duftolierne kan bruges i duftlamper, forstøver, til skyllemiddel, potpourri, duftposer og anden form for parfumering.

Velegnet til at genoptræne duftsansen.

Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring. Find dokument her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

UFI-kode: 380U-J054-9002-VDPP
Indeholder: 2-benzylideneheptanal. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

FARE! Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Vask huden grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigelig vand/sæbe. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Opbevares utilgængeligt for børn. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.

Ingredienser:

Jasmin olie

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: