Thea Go - 200 tabletter

171,96 DKK
214,95 DKK
Du sparer: 42,99 DKK

Find mere fra dette mærke:

Thea-go tabletter er nej til træg mave og forstoppelse med virksomt naturlægemiddel.

Afførende naturlægemiddel til kortvarig brug ved træg mave og forstoppelse.

Thea-go tabletter er nej til træg mave og forstoppelse med virksomt naturlægemiddel.

Afførende naturlægemiddel til kortvarig brug ved træg mave og forstoppelse.

Dosering, voksne:
1-3 tabletter dagligt ved behov.
I indlægssedlen er det oplyst, at Thea Go ikke må anvendes i længere tid (mere end 1 uge)
uden lægens anvisning.

Børn:
Erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig.

I indlægssedlen er det oplyst, at Thea Go’ ikke bør anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

1 tablet indeholder: Tørrede pulveriserede frugtbælge fra Tinnevelly sennes, svarende til 6 mg sennosid B.

Kontraindikationer:
Gastrointestinal obstruktion og stenose. Atoni. Akutte kirurgiske abdominale tilstande såsom akut appendicitis.

Inflammatoriske tilstande i tarmen (f.eks. Crohns sygdom, ulcerativ colitis).

Mavesmerter af ukendt årsag. Svære forstyrrelser i væske- og elektrolytbalance.

Overfølsomhed over for sennesfrugtbælge eller et eller flere af hjælpestofferne.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Forsigtighed ved indeklemt faeces og udiagnosticerede akutte eller persisterende gastrointestinale gener.

Bør ikke indtages dagligt over længere perioder, da langvarig brug kan føre til vanedannelse og svækkelse af tarmfunktionen.

Årsagen til obstipationen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia.

Thea Go’ bør kun anvendes, hvis tilstrækkelig effekt ikke kan opnås ved diæt eller anvendelse af bulk laksantia.

Det vides ikke, om nedsat lever- eller nyrefunktion eller andre særlige sygdomme indebærer, at forsigtighed bør udvises.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Diuretika, kortikosteroider og lakridsrod:

Samtidig indtagelse af store doser sennesglykosider og diuretika, kortikosteroider eller lakridsrod kan medføre forstyrrelser i elektrolytbalancen, specielt hypokaliæmi.

Digoxin:
Hypokaliæmi kan medføre øget følsomhed for digoxin.

Effekten af samtidig indtagelse af andre lægemidler inklusive medicin, købt i udlandet, naturlægemidler eller føde kendes ikke.

Graviditet og amning
Graviditet:
Bør ikke anvendes i første trimester. Der foreligger ingen rapporter om direkte eller indirekte skadelige virkninger på svangerskab, den embryonale/føtale udvikling, fødsel eller den postnatale udvikling, men der savnes data fra humane undersøgelser.

Eksperimentelle data indicerer genotoksicitet af andre antrakinonderivater, hvorfor Thea Go’ ikke bør anvendes i første trimester.

Pga. øget peristaltik og risiko for uterustonus bør andre laksantia foretrækkes.

Amning:
Bør ikke anvendes. Sennesglykosider udskilles i modermælk og kan give diaré hos det ammede barn.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
Ikke mærkning.
Thea Go’ påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Bivirkninger
   
Gastrointestinale lidelser
Almindelig (>1/100 og

Sjælden (>1/10.000 og
Abdominal utilpashed inklusive mavekramper og mavesmerter.

Dehydrering og elektrolytforstyrrelser, specielt hypokaliæmi. Kronisk brug kan medføre albuminuri og hæmaturi samt pseudomelanosis coli.

Dermatologiske lidelser
Meget sjældent (
Hypersensitivitetsreaktioner (pruritus, urticaria, lokal og generaliseret eksantem).

Sennes kan farve urinen gul-brun ved sur pH og rød ved basisk pH.

Overdosering
Ved indtagelse af doser, som giver tynd afføring, eller ved langvarig anvendelse er der risiko for forstyrrelser i vand- og saltbalancen, specielt hypokaliæmi, samt forstyrrelser i syre/basebalancen.

Ved længerevarende overdosering kan udvikles leverbetændelse (toksisk).

Udlevering
HF

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

Terapeutisk klassifikation
A06A B06 – Kontaktlaksantia, sennesglykosider

Farmakodynamiske egenskaber
Efter spaltning af sennosider til sennosiner virker disse irritativt stimulerende på tyktarmens slimhinde, hvorved passagen gennem tarmen sker hurtigere, og væskeindholdet bliver større.

Farmakokinetiske egenskaber
Sennosider (og deres nedbrydningsprodukter) absorberes kun i meget ringe grad. Kun ca. 5% kan ved dyreforsøg genfindes uden for mave-tarmkanalen, dvs. primært i galde og urin i form af nedbrydningsprodukter. Virkningen indtræder 8-10 timer efter indtagelsen.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Hjælpestoffer
Kartoffelstivelse
Povidon
Silica, kolloid vandfri
Magnesiumstearat
Glycerol

Reg. naturlægemiddel MT. nr. 611993 

 

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: