Marzine 50 mg. - 10 tabl.

49,95 DKK


Marzine til behandling af transportsyge.
Marzine er et håndkøbs-lægemiddel mod bevægelsesudløst transportsyge (søsyge, køresyge og luftsyge).

Marzine til behandling af transportsyge.
Marzine er et håndkøbs-lægemiddel mod bevægelsesudløst transportsyge (søsyge, køresyge og luftsyge).

Antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning. Antiemetikum, middel mod vestibulær svimmelhed og transportsyge.

Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer med virkning på H1-receptorer.

Dispenseringsform:
tabletter a 50 mg (delekærv - mrk. T4A) cyclizinhydrochlorid. Indeholder lactose.

Farmakokinetik
Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2 timer. Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på henholdsvis ca. 7 timer og ca. 20 timer. Virkningsvarighed 4-6 timer.

Indikationer
Transportsyge. Se endvidere
Transportsyge
og tabel 2 i Antihistaminer med virkning på H1-receptorer.

Doseringsforslag
Voksne og børn over 12 år. 50 mg. Børn 6-12 år. 25 mg. Dosis tages 1-2 timer før afrejse, højst 3 doser i døgnet.

Graviditet
Teratogent i dyreforsøg. Kasuistikker om human teratogenicitet har ikke kunnet bekræftes i større epidemiologiske studier. Har været anvendt i stort omfang til gravide. Kan anvendes.

Amning
Erfaring savnes. Bivirkninger hos barnet i form af søvnighed kan ikke udelukkes.

Kontraindikationer
Glaukom samt vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.
Søvnapnø. Se endvidere Hypnotika og sedativa.

Forsigtighedsregler
Se Transportsyge.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bivirkninger
Se Antihistaminer med virkning på H1-receptorer.

Forgiftning
Se Antihistaminer med virkning på H1-receptorer.

Interaktioner
Forstærker den sederende virkning af anxiolytika, antipsykotika, hypnotika og alkohol. Kan øge monoaminooxidasehæmmeres kardiotoksicitet. Forstærker cykliske antidepressivas antikolinerge virkning og nedsætter effekten af kolinesterasehæmmere.

Fremstilles og Markedsføres af:
Pfizer ApS, Danmark
Lautrupvang 8
2750 Ballerup
tlf. 44201100
fax. 44201101

Læs mere på indlægssedlen
Vi opfordrer til, at du læser indlægssedlen, som følger med produktet. Den kan endvidere læses ved at søge på produktet her

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: