Citronelleolie æterisk Unique - 30 ml. (U)

59,96 DKK
79,95 DKK
Du sparer: 19,99 DKK

Find mere fra dette mærke:

Citronelleolie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Citronelleolie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. Undgå udledning til miljøet.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
Citronelleolie (Einecs 294-954-7) 

Allergener:
Geraniol
d-limonene
Citral

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: