Baldrianolie - 5 ml.

169,00 DKK

Find mere fra dette mærke:

Baldrianolie kan anvendes til aromaterapi og saunagus samt som virkestof og duft i f.eks sæbe og hudpleje.
Kun til udvortes brug.

Til aromaterapi og saunagus: Beroligende.

Til parfume: Skarp duft med noter af træ, jord og euacalyptus. Bundnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af rod fra Valeriana officinalis.

Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring. Find dokument her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Æterisk olie må aldrig anvendes ufortyndet.
Anvend maksimalt 1% æterisk olie totalt. Det svarer til 20 dråber æterisk olie pr. 100 ml produkt olien tilsættes.

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en læge. Fremkald ikke opkastning.
Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ingredienser:

Valeriana Officinalis Root Oil

*=økologisk ingrediens, **=biodynamisk ingrediens

Allergener:

LIMONENE

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: