Enebærolie æterisk Unique - 10 ml.

52,46 DKK
69,95 DKK
Du sparer: 17,49 DKK

Find mere fra dette mærke:

Enebærolie - 100% ren æterisk olie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Enebærolie - 100% ren æterisk olie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. 
Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe.
I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en giftinformation/læge. Fremkald ikke opkastning.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser;
Enebærolie (Einecs 283-268-3) 

Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

Allergener:
D-limonene
Geraniol

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: