Eukalyptusolie æterisk Unique - 100 ml.

179,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Eukalyptusolie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!
 

Eukalyptusolie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en giftinformation/læge. Fremkald ikke opkastning. Undgå udledning til miljøet.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
Eucalyptusolie (Einecs 283-406-2) 

Allergener:
D-limonene
Linalool

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
spacer