Geraniumolie æterisk Unique - 10 ml.

99,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Geranium Olie - til aromaterapi, duftlamper mv. 

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylningen. I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en giftinformation/læge. Fremkald ikke opkastning.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
Pelargonium Graveoles Oil (Einecs 290-140-0) 

Allergener:
Citronellol
Geraniol
d-limonene

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: