Kamferolie æterisk Unique - 10 ml.

32,21 DKK
42,95 DKK
Du sparer: 10,74 DKK

Find mere fra dette mærke:

Kamfer Olie - til aromaterapi, duftlamper mv. 

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Kamfer Olie - til aromaterapi, duftlamper mv. 

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion- Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en giftinformation/læge. Fremkald ikke opkastning. Undgå udledning til miljøet.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
Cinnamomum Camphora Oil (Einecs 294-760-2) 

Allergener:
D-limonene
 

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: