Lavendelolie æterisk Unique - 100 ml.

279,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Lavendelolie 100% ren æterisk olie til aromaterapi, duftlamper mv.
Lavandula Augustifolia Oil. Indeholder naturligt: Linalool, (-)-pin-2(3)-en. 

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Lavendelolie 100% ren æterisk olie til aromaterapi, duftlamper mv.
Lavandula Augustifolia Oil. Indeholder naturligt: Linalool, (-)-pin-2(3)-en. 

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en giftinformation/læge. Fremkald ikke opkastning. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
Lavendelolie (Einecs 289-995-2) 

Allergener:
Linalool
 

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
spacer