Lavendelolie æterisk Unique - 30 ml.

78,71 DKK
104,95 DKK
Du sparer: 26,24 DKK

Find mere fra dette mærke:

Lavendelolie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Lavendelolie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en giftinformation/læge. Fremkald ikke opkastning. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
Lavendelolie (Einecs 289-995-2) 

Allergener:
Linalool
 


Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: