Teatræolie æterisk Unique - 10 ml.

52,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Teatreeolie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Teatreeolie til aromaterapi, duftlamper mv. 


Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en giftinformation/læge. Fremkald Fremkald ikke opkastning. Undgå udledning til miljøet.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
Tea tree olie (Einecs 285-377-1) 

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
spacer