Ylang-Ylangolie æterisk Unique - 10 ml.

72,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Ylang-Ylang olie - til aromaterapi, duftlamper mv. 

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Ylang-Ylang olie - til aromaterapi, duftlamper mv. 

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en giftinformation/læge. Fremkald ikke opkastning.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
Ylang-ylang olie Einecs 281-092-1 

Allergener:
Benzyl Benzoate
Benzyl Salicylate
Farnesol
Linalool
05/05/2004

Virker afslappende, afrodiserende og varmende. Er god ved uro, nervøsitet og stress. Denne dejlige olie kan til fordel blandes med appelsin olien og lavendel. En dejlig afslappende og skøn duft som bare må prøves.

Tilføj anmeldelse:
spacer