Hyazint duftolie - 10 ml

33,75 DKK
45,00 DKK
Du sparer: 11,25 DKK
Tilbud udløber 28/11/2021

Find mere fra dette mærke:

Indeholder naturlige og/eller naturidentiske duftstoffer.

Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring. Find dokument her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Duftlampe/Aromalampe: Duftlampens skål fyldes næsten op med vand. 5-10 dråber olier dryppes i, og lyset tændes. Herefter opholder man sig i nærheden. Olien vil spredes i luften. Vi anbefaler at der regelmæssigt bliver udluftet i et rum hvor der bruges duftlamper.

Undgå kontakt med øjne, slimhinder og hud pga. risiko for irritation/overfølsomhed.
Anvendes fortyndet og kun udvortes.

Olierne har et naturligt indhold af deklarationspligtige parfumestoffer - se allergener.

UFI: DUSE-G0N8-500M-1M19

Advarsel: Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager hudirritation. Farlig ved indtagelse. Vask huden grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Ingredienser:

Parfum

Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

Allergener:

CINNAMYL ALCOHOL
CITRONELLOL
EUGENOL
GERANIOL
LIMONENE
LINALOOL

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: