Kaprifolium duftolie - 10 ml

49,00 DKK

Find mere fra dette mærke:

Indeholder naturlige og/eller naturidentiske duftstoffer.

Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring. Find dokument her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Duftlampe/Aromalampe: Duftlampens skål fyldes næsten op med vand. 5-10 dråber olier dryppes i, og lyset tændes. Herefter opholder man sig i nærheden. Olien vil spredes i luften. Vi anbefaler at der regelmæssigt bliver udluftet i et rum hvor der bruges duftlamper.

Undgå kontakt med øjne, slimhinder og hud pga. risiko for irritation/overfølsomhed.
Anvendes fortyndet og kun udvortes.

UFI: 4RAF-60MF-H003-CUU0

Advarsel: Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Undgå udledning til miljøet.

Ingredienser:

Parfum

Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
spacer