Fresia duftolie Unique - 10 ml.

44,95 DKK

Fresia duftolie til aromaterapi, duftlamper mv 

Fresia duftolie til aromaterapi, duftlamper mv 

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Vask huden grundigt efter brug.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
Parfume
Indeholder A-hexylcinnamal-dehyd, 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl- 

Allergener:
A-Hexylcinnamaldehyd
 

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: