Fresia duftolie Unique - 10 ml.

51,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Fresia duftolie til aromaterapi, duftlamper mv

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Vask huden grundigt efter brug.

Opbevaring:

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:

Parfume
Indeholder A-hexylcinnamal-dehyd, 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-

Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

Allergener:

A-Hexylcinnamaldehyd
 

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
spacer