Hyazint duftolie Unique - 10 ml.

44,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Hyacint duftolie til aromaterapi, duftlamper mv.

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Vask huden grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/ Øjenbeskyttelse. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Søg Lægehjælp. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.

Opbevaring:

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:

Parfume
Indeholder Cinnamyl Alkohol

Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

Allergener:

Cinnamyl Alcohol

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
spacer