Hyazint duftolie Unique - 10 ml.

44,95 DKK

Hyacint duftolie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Hyacint duftolie til aromaterapi, duftlamper mv. 

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Vask huden grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/ Øjenbeskyttelse. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Søg Lægehjælp. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
Parfume
Indeholder Cinnamyl Alkohol 

Allergener:
Cinnamyl Alcohol
 

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: