Jasmin duftolie Unique - 10 ml.

41,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Jasmin duftolie til aromaterapi, duftlamper mv.

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Vask huden grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.

Opbevaring:

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:

Parfume
Indeholder 2-benzyl-ideneheptanal

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
spacer