Kamille duftolie Unique - 10 ml.

56,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Kamille duftolie til aromaterapi, duftlamper mv

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Vask huden grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en giftinformation/læge. Fremkald ikke opkastning.

Opbevaring:

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:

Parfume
Indeholder linalool, benzylbenzoate, B-jonon.

Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

Allergener:

Linalool
Benzyl Benzoate


Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
spacer