Kaprifolium duftolie Unique - 10 ml.

39,95 DKK

Kaprifolium duftolie til aromaterapi, duftlamper mv.
Naturidentisk duftolie. 

Kaprifolium duftolie til aromaterapi, duftlamper mv.
Naturidentisk duftolie. 

Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergiske hudreaktioner. Giftig for vandlevende organismer, med langvarig virkning. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Ved kontakt med huden: Vask med rigelig vand/sæbe. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Undgå udledning til miljøet.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
Kaprifolium duftolie indeholder
2,6-Octadien-1-ol-3,7-dimethyl
2-benzylidenetheptanal
d-limonene 

Allergener:
D-limonene
 

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: