Kaprifolium duftolie Unique - 10 ml.

39,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Kaprifolium duftolie til aromaterapi, duftlamper mv.
Naturidentisk duftolie.

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergiske hudreaktioner. Giftig for vandlevende organismer, med langvarig virkning. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Ved kontakt med huden: Vask med rigelig vand/sæbe. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Undgå udledning til miljøet.

Opbevaring:

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:

Kaprifolium duftolie indeholder
2,6-Octadien-1-ol-3,7-dimethyl
2-benzylidenetheptanal
d-limonene

Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

Allergener:

D-limonene

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: