Syren duftolie Unique - 10 ml.

39,95 DKK

Syren duftolie til aromaterapi, duftlamper mv 

Syren duftolie til aromaterapi, duftlamper mv 

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelses-handsker/øjenbeskyttelse. Ved kontakt med hudem: Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:
Parfume
Indeholder Cinnamyl Alkohol 

Allergener:
Cinnamyl Alcohol
 

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: