Syren duftolie Unique - 10 ml.

38,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Syren duftolie til aromaterapi, duftlamper mv

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Fortyndes før brug. Må ikke anvendes indvortes. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelses-handsker/øjenbeskyttelse. Ved kontakt med hudem: Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Opbevaring:

Opbevares lukket og utilgængeligt for børn. Læs vejledning på etikette før brug.

Ingredienser:

Parfume
Indeholder Cinnamyl Alkohol

Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

Allergener:

Cinnamyl Alcohol
 

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
spacer