Hånddesinfektion gel - PLUM

125,00 DKK

Find mere fra dette mærke:

Hånddesinfektionsgel (ethanolbaseret 85 %) med genindfedtende effekt. Beregnet til at komme i kontakt med huden. Indeholder 6 % IPA. Til effektiv desinfektion af hænderne i forbindelse med patientpleje på klinikker, hospitaler og andre steder i sundhedssektoren.

Effektiv fjernelse af bakterier og influenza vira. Forebygger smittespredning og samtidig forhindrer udtørring af huden.

Overholder de europæiske standarder EN12054 og EN1500.

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Produktet anvendes til desinficering af hud/hænder efter håndvask.

Aktive stoffer:
• 765 g/kg ethanol 65-85 % (CAS nr. 64-17-5)
• 49 g/kg propan-2-ol 1-10 % (CAS nr. 67-63-0).5

FARE: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Emballagen sorteres som plast og indholdet som farligt affald.

Ingredienser:

Ethanol
Propan-2-ol
Polyacrylsyre
Tetrahydroxypropyl Ethylendiamin

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: