Rømer Håndsprit 85% Sprit - 250 ml.

29,95 DKK

Find mere fra dette mærke:

Rømers Håndsprit bruges til rengøring og pleje af hænderne for at opretholde høj hygiejne med 85% alkohol (ethanol denatueret med 10% isopropanol), glycerin og plejende aloe vera.

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Kom lidt håndrens på hænderne og fordel grundigt, indtil hænderne føles tørre.

Aktiv stoffer
• Ethanol 85 v/v % CAS-nr. 64-17-5

FARE! Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene og slimhinderne. Ved utilsigtet indtagelse, skyl munden og drik rigeligt med vand. Kontakt læge.
Undgå øjenkontakt. Ved kontakt med øjnene, skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Opbevaring:

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængelig for børn.

Emballagen sorteres som plast og indholdet som farligt affald.

Ingredienser:

Alkohol denat. 85 %
Aqua dem.
Glycerin 4,5 %
Aloe Vera

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: