Laundry Sheets Fragrance Free - 1 pk

99,95 DKK
119,95 DKK
Du sparer: 20,00 DKK

Find mere fra dette mærke:

Laundry Sheets - Fragrance Free.

Spar vand og CO2. Disse geniale ark til din vaskemaskine gør din tøj vask til en leg. De vejer intet, ikke tilsat vand og vejer derfor minimalt og fylder langt mindre på dine hylder.

Det er helt enkelt at dosere, da du blot skal lægge ét ark ind i vasketromlen ved hver vask. Dvs. de 60 ark giver dig 60 vaske.

Arket opløses og giver dig en ren tøjvask. Arkene er plantebaseret og lavet i Sverige. Kan også bruges ved håndvask.

Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring. Find dokument her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Dette produkt er et vaskemiddel. Ved en normal fyldning tilsættes blot 1 ark i vaskemaskinen. For ekstra vaskekraft, tilsæt 2 ark. Ved ekstra stor fyldning, såsom sengetøj eller håndklæder tilsæt 3 ark.

Advarsel:
Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Vask hænder grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Indholdet/beholderen bortskaffes til autoriseret genbrugsstation.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares tørt og køligt. Undgå opbevaring ved direkte sollys.

Ingredienser:

Sodium Dodecyl Sulfate
Decyl Glucoside
Cocamidopropyl Betaine
Glycerol
Fatty Alcohol Polyglyco Ether
Water
Poly (vinyl alkohol)
Trisodium Citrate

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
spacer