Blødgøringsmiddel Sonett - 500 gram

39,50 DKK

Find mere fra dette mærke:

Sonett blødgøringsmiddel binder kalken, som er opløst i vandet, så vaskemidlet kan udvirke sin fulde vaskekraft. Tilsættes derfor i forhold til hvor hårdt vandet er.

Tilfør kun den mængde blødgøringsmiddel som er nødvendig, og udnyt vaskemidlet optimalt. Der spares råstoffer og vandet belastes mindst muligt.

Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring. Find dokument her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Se udførlig brugsanvisning på produktet.

UFI: W64T-AWDU-610M-NJMX

Advarsel: Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.

Ingredienser:

Zeolith > 30 %
Soda 15-30 %
Citrat 5-15 %

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: