Udsolgt
-16%

Magnesium Protina 400 mg Appelsin - 50 breve af 2,22 gram

205,00 DKK
245,00 DKK
Du sparer: 40,00 DKK

Find mere fra dette mærke:

Et hurtig optagelig magnesium citrat. Mindsker træthed og bidrager til en normal muskelfunktion.
Indhold pr. stk. 400 mg.

Et brev indeholder 647,06 mg. magnesiumhydrogencitrat og 572,10 mg. tung magnesiumoxid svarende til 400 mg. magnesium.


Magnesium Protina 400 mg. granulat i brev.
Bruges til at behandle og forebygge magnesiummangel.

Læs  indlægssedlen  inden  brug.

Til oral anvendelse:
Dosering 1 brev granulat om dagen(400 mg. magnesium)

Magnesium  Protina  skal  tages  direkte  gennem  munden  på  tungen  og  synkes  uden  vand  kort  før  et  måltid.

Opbevares  utilgængelig  for  børn.

Ingredienser:
Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Sødestof: Sorbitol, Appelsin frugtpulver (1%), Farvestof: Jernoxid, Konsistensmiddel: Calciumsalte af fedtsyrer, Aroma

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du
begynder at tage dette lægemiddel, da den
indeholder vigtige oplysninger.
Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet
i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,
lægen eller apotekspersonalet har givet dig.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse
den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, hvis du får
bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt
her. Se punkt 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke
får det bedre i løbet af en måned.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage
Magnesium Protina
3. Sådan skal du tage Magnesium Protina
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. Virkning og anvendelse
Magnesium Protina er et mineralpræparat, som

indeholder de aktive indholdsstoffer magnesiumhy-
drogencitrat og tung magnesiumoxid

Magnesium Protina bruges til at behandle og
forebygge magnesiummangel hos voksne.
Magnesiummangel kan opstå på grund af
- nedsat magnesiumindtagelse, f.eks. som følge af en
ensidig kost eller nedsat fødevareindtag hos ældre
- øget magnesiumbehov, såsom stress, kraftig sveden,
konkurrencesport, graviditet og amning.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage
Magnesium Protina
Tag ikke Magnesium Protina:
- hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de
øvrige indholdsstoffer i Magnesium Protina:
(angivet i punkt 6).
- hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion (glomerulær
filtreringshastighed på under 30 ml/min)
- hvis du har hjerteledningsforstyrrelser, der medfører
langsom hjerterytme (bradykardi)
Advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager
Magnesium Protina.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller
dosering end angivet i denne information. Følg altid
lægens anvisning og oplysningerne på
doseringsetiketten
Børn og unge
Der er ingen erfaring med behandling af børn og
unge. Derfor bør det ikke anvendes til børn og unge.

Hvis du har taget for meget af dette lægemiddel, eller
hvis en anden person har taget dette lægemiddel
ved et uheld, selvom det ikke er ordineret til dem
personligt (se punkt 2), bedes du spørge lægen eller
apotekspersonalet for at få en risikovurdering samt
rådgivning.
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du

har taget mere af ”X”, end der står i denne informati-
on, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du

føler Dem/dig utilpas).
Hvis du har glemt at tage Magnesium Protina
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for
den glemte dosis.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er
noget, du er i tvivl om.
4. Bivirkninger
Dette lægemiddel kan som al anden medicin give
bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af
100 personer):
- Løs afføring eller diarré i begyndelsen af behandlingen
(ufarligt og aftager som regel i løbet af det videre
behandlingsforløb).
Hvis du oplever bivirkninger, bør du midlertidigt
afbryde behandlingen. Når symptomerne bedres og/
eller forsvinder, kan du genoptage behandlingen ved
en reduceret dosis.
Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge
eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,
som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan
også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel
Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted:
www.meldenbivirkning.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at
fremskaffe mere information om sikkerheden af dette
lægemiddel.
5. Opbevaring
Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står
på æsken og brevet efter EXP. Udløbsdatoen er den
sidste dag i den nævnte måned.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Magnesium Protina indeholder:

- Aktive stoffer: magnesiumhydrogencitrat og magne-
siumoxid, tung. Et brev (2,22 g) indeholder magnesi-
umhydrogencitrat 647,06 mg og tung magnesium-
oxid 572,10 mg svarende til 400 mg magnesium.

- Øvrige indholdsstoffer: sorbitol (E420) (se også punkt 2),
jernoxid (E172), calciumstearat, appelsinfrugtpulver,
appelsinaroma, appelsinsaftaroma.
Udseende og pakningsstørrelser
Orange granulat i breve.
Magnesium Protina fås i pakker, der indeholder hhv. 20, 50,
eller 100 breve à 2,22 g granulat eller i multipakker, der
indeholder 200 breve à 2,22 g granulat (10 pakker med 20
breve, 4 pakker med 50 breve, 2 pakker med 100 breve,
som ikke må sælges separat).
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og
fremstiller
Protina Pharmazeutische Gesellschaft mbH
Adalperostraße 37
85737 Ismaning
Tyskland

Brug af anden medicin sammen med
Magnesium Protina
Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du
tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Du bør undgå at tage anden medicin samtidigt, hvis
det er muligt. Vent 2 til 3 timer mellem indtagelse af
Magnesium Protina og anden medicin for at mindske
risikoen for lægemiddelinteraktion.
- I tilfælde af fluorid og tetracyklin skal tidsintervallet på
2-3 timer strengt overholdes.
- antibakterielle antibiotika (aminoglycosid-antibiotika),
vanddrivende præparater (thiazid, furosemid) og
præparater, der blokerer produktionen af mavesyre
(omeprazol, pantoprazol) samt de aktive stoffer cisplatin,

cyclosporin A, foscarnet, cetuximab, erlotinib, pentami-
din, rapamycin og amphotericin B kan forårsage

magnesiummangel. Spørg lægen om du bør justere din
daglige dosis magnesium.
Graviditet, amning og frugtbarhed
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du
er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du
spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før
du tager dette lægemiddel.
Magnesium Protina kan anvendes under graviditet
og amning uden problemer.

Baseret på langvarige erfaringer forventes magnesiu-
mhydrogencitrat og/eller magnesiumoxid ikke at

påvirke frugtbarheden hos mænd og kvinder.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Magnesium Protina påvirker ikke eller kun i
ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og
betjene maskiner.
Magnesium Protina indeholder sorbitol
Dette lægemiddel indeholder 929,44 mg sorbitol
pr. dosisenhed. Sorbitol er en kilde til fructose.
Hvis din læge har fortalt dig at du har intolerance
over for nogle sukkerarter eller hvis du er blevet
diagnosticeret med arvelig fructoseintolerans (HFI),
en sjælden genetisk lidelse, hvor en person ikke kan
bryde ned fructose, skal du tale med din læge før du
tager eller får dette lægemiddel.
3. Sådan skal du tage Magnesium Protina
Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i

denne indlægsseddel eller efter lægens eller apoteks-
personalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.
Den anbefaledes dosis er
Voksne
1 brev dagligt.
1 brev Magnesium Protina svarer til en daglig dosis
magnesium på 400 mg.
Brug til patienter med nedsat nyrefunktion
Brug af magnesium, skal undgås hvis nyrefunktionen
er alvorligt nedsat.
Anvendelsesmåde og administrationsvej(e)
Magnesium Protina er kun til oral anvendelse.
Granulatet skal tages direkte i munden på tungen og
synkes uden vand kort før et måltid.
Der kan drikkes vand efter granulatet, hvis det er
nødvendigt.
Behandlingens varighed
Behandlingens varighed afhænger af omfanget af
magnesiummanglen og skal besluttes af en læge.
Hvis du har taget for meget Magnesium Protina
Der forventes ingen bivirkninger, hvis dine nyrer
fungerer som de skal. Overskydende mængder
magnesium udskilles gennem dine nyrer.

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
spacer